שאלה:
תשובה:
כן, מותר לאכול במסעדה, כאשר זה ארוחה משפחתית, וזה לא נקרא סעודת מרעים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו”ע יו”ד סי’ שצ"א ס"ב, ראה נשמת ישראל ח"א עמ' ת"ט
אבילות שלושים
276