שאלה:
תשובה:
באופן כללי, מותר לרקוד ריקוד חסידי ללא מוזיקה בספירת העומר, אך בסעודת שמחה (כגון "ווארט"), הדבר אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הלכות ומנהגי חב"ד, עמ' 225 בשם הגרש"ז גרליק ע"ה.
ספירת העומר מנהגי אבילות
1292