שאלה:
תשובה:
אין לספר גם ילדים בחול המועד, אלא אם כן יש להם צער מכך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקל"א ס"ו, מג"א שם ס"ק ח',
חול המועד תספורת קטן
268