שאלה:
תשובה:
נוהגים שלא לעשות מלאכה מהשקיעה עד שיספור ספירת העומר, בין אנשים ובין נשים. מותר לעשות מלאכות פשוטות שמותר לעשותן בחול המועד - כגון בישול אפיה ונקיון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תצ"ג ס"ט, קובץ מבית לוי ח"א עמ' נ"ז
ספירת העומר עשיית מלאכה
424