שאלה:
תשובה:
בכללות אין לכתוב סת"ם בחול המועד, יש מקרים בהם התירו כגון כשאין לו כסף לאוכל לחג.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקמ"ה ס"א - ג'
חול המועד כתיבת סת"ם
286