שאלה:
תשובה:
אין מנהגנו לתת לגוי את המפתחות של הבית או של שאר מקומות הנמכרים במכירת חמץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כרך י"ג עמ' מ"ג
פסח מכירת חמץ
322