שאלה:
תשובה:
מן הדין מותר, אך רבים נוהגים לא להשתמש במגבות מטבח שהיו בשימוש במשך השנה, אלא מייחדים מגבות לשימוש בפסח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הלכה למעשה פסח פי"ב סנ"ב
פסח הידורים
947