שאלה:
תשובה:
יש להשתמש בכוס שמכילה שיעור רביעית. המנהג המקובל כשיטת הגר"ח נאה - ששיעור הרביעית הוא 86 סמ"ק. מומלץ להשתמש בכוס, שמכילה יותר משיעור רביעית, מאחר ולפעמים נשפך היין, כשמגביה את הכוס - וכך יווצר מצב, שאיננו שותה רביעית, לכן ראוי לקחת כוס המכילה 90 סמ"ק.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תע"ב סי"ז - י"ח, שיעורי תורה סי' ג' ס"ו, אמנם בקרב אנ"ש ברוסיה, היה מקובל שיעור גדול יותר של 120 סמ"ק לערך.
פסח ליל הסדר ד' כוסות
790