שאלה:
תשובה:
מנהג ישראל, שבחג הפסח נמצא כל אחד עם בני משפחתו בביתו הפרטי, וכן הורה למעשה כ"ק אד"ש, שכל אחד יהיה בביתו, ובפרט ראש המשפחה, בנוסף לכך העיר הרבי - שקשה להדר כראוי כאשר לא נמצאים בבית הפרטי. על פי דברי הרבי, עדיף להיות בבית הפרטי, מאשר להיות ב'בית מלון', מאחר וגם שם קשה להדר כמו בבית, אמנם במקרה שמחמת אילוצים או קשיים, שמירת חג הפסח ב'בית מלון' תהיה יותר מהודרת ממה שיצליח לעשות בביתו - יכול לצאת מביתו על מנת שיוכל לשמור שם כראוי את ההלכות וההידורים, או לחילופין במקרה שיש בכך צורך גדול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לקו"ש חל"ז עמ' 150
פסח הידורים
531