שאלה:
תשובה:
נוהגים לקחת חזרת רק ממקום עם הכשר מהודר, כיוון שהיא דבר חריף - על כן, צריך להשגיח שכל הסכינים החותכים אותה, יהיו נקיים וכשרים לפסח וללא בליעת איסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' צ"ו,
פסח כשרות הכשרים
310