שאלה:
תשובה:
עדיף לאכול מצה העשויה מחיטה, אך אם מטעמי בריאות אי אפשר, יכול לאכול מצה מקמח כוסמין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תנ"ג ס"ב וס"ח, מנהגי מהרי"ל הל' אפיית המצות ס"א,
פסח אכילת מצה
337