שאלה:
תשובה:
אדם שהוא קצת שתוי מצטרף למנין, אך אדם שהוא שיכור כלוט בצורה שאינו יכול לדבר בפני המלך אין לו להתפלל ואינו מצטרף למנין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' צ"ט ס"ד, פסק"ת שם,
תפילה מנין
261