שאלה:
תשובה:
לפי ההלכה מספיק רק להקשיב, אך הרבי נוהג לומר יחד עם הבעל קורא, כמובן רק מי שיש לו מגילה כשירה ויודע לקרוא את כל המילים נכון ללא טעויות, כמו כן יש להיזהר לקרוא בקול שישמיע לאוזניו אך לא בקול חזק יותר שלא לבלבל אנשים שמקשיבים לבעל קורא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה פר"מ סי' תרפ"ט א"א ס"ק י"א, שם סי' תר"צ א"א ס"ק ו' וי"ח,
פורים קריאת מגילה
365