שאלה:
תשובה:
בתענית אסתר אומרים תחנון, במנחה של תענית אסתר בדרך כלל לא אומרים תחנון כי זה ערב פורים, אלא אם כן התענית מוקדמת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 73, סידור לפני למנצח,
פורים תחנון תענית
208