שאלה:
תשובה:
כיוון שהתפילין עצמן אינן גזולות, אין כל בעיה להשתמש בתפילין, כמובן שעל הגנב יש חיוב להחזיר את כסף הגניבה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ט ס"ד
גזל גניבה תפילין
266