שאלה:
תשובה:
לא, המצווה היא גם לעשיר, כשהוא זקוק לזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' מס' סוכה דף מ"ט ע"ב, שו"ע אדה"ז הל' הלוואה ס"א,
מלווה ולווה
233