שאלה:
תשובה:
אסור, אין לעשות שום דבר באמצע ברכת המזון, אפילו דבר קל שלא מפריע לכוונת הברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ג סי"ד
ברכת המזון
452