שאלה:
תשובה:
כאשר היא משמשת לבגד (כגון לסגור פתח הבגד) אז היא בטלה לבגד ומותר לצאת איתה גם במקום שאין עירוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' ש"א סכ"ג - כ"ד
שבת הוצאה
197