שאלה:
תשובה:
כאשר התחילו את חזרת הש"ץ במנין אף שכעת נשארו רק תשעה אנשים, מסיימים את כל חזרת הש"ץ וחצי קדיש שאחר התחנון ואף אומרים קדיש תתקבל שאחר ובא לציון, כמובן שיש איסור לצאת במצב כזה מבית הכנסת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' נ"ה ס"ג - ד', קצוה"ש סי' כ"ב סי"ב.
תפילה חזרת הש"ץ מנין
512