שאלה:
תשובה:
מן הדין מותר להשתמש בשטיח העשוי משעטנז בתנאי שמדובר בשטיח דק וקשה וכן לא יוצאים ממנו חוטים, כך שאין חשש שהרגל תשקע בתוכו או שחוט יקיף את הרגל, לכתחילה עדיף לא לקנות שטיח כזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ש"א ס"א ובנו"כ שם,
שעטנז
257