שאלה:
תשובה:
זו לא הונאה כך דרכו של עולם, הבעיה היא לצייר או לשים תמונה של המוצר באופן מטעה דהיינו שונה בגודלו או בצורתו מכפי שהוא מתוך ידיעה שזה יטעה את האדם זו הונאה, אך לעשות אריזה יפה כדי למשוך את העין אין בעיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז הל' אונאה סט"ו - כ"ה
איסור אונאה
317