שאלה:
תשובה:
אחר שיעלה עמוד השחר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פסקי הסידור סדר נטילה ותפילת שחרית - נוסח הברכות על הסדר
נטילת ידיים ברכות השחר
380