שאלה:
תשובה:
נוהגים שהעולה לתורה אוחז את העצי חיים בשעת הברכה, ובסיום הברכה מסלק את ידו השמאלית וממשיך לאחוז בכל משך הקריאה רק את העץ חיים הימני בידו הימנית (ומנהג כ"ק אד"ש להחזיק בב' ידיו הקדושות את העץ חיים הימני), כאשר הבעל קורא עצמו עולה לתורה הוא ממשיך להחזיק בעצי חיים גם בימין וגם בשמאל בכל משך הקריאה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מג"א סי' קל"ט ס"ק י"ג, קצוה"ש סי' כ"ה ס"ו, שו"ע הקצר פל"ה ס"ה,
קריאת התורה ספר תורה
250