שאלה:
תשובה:
הכלל הוא כל דבר שאינו רך כעשב אלא יש לו גבעול מעט קשה - הוא בגדר עץ לעניין זה (בלבד). אמנם, בדברים שהם תבלינים וכן כל דבר שמסתפקים בו האם הוא עץ או עשב, פוסק אדמו"ר הזקן שמברכים בורא מיני בשמים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פי"א ס"א - ג'
ברכות ברכת הריח
254