שאלה:
תשובה:
לילדים עד גיל מצוות מותר לשחק במונופול בשבת, מעל גיל מצוות לא ראוי לשחק בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שש"כ פט"ז סל"ג ובהערה צ"א שם,
שבת משחקים בשבת
390