שאלה:
תשובה:
כהן שחי עם אישה שאסורה לו, אסור לו לעלות לדוכן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קכ"כ סנ"ג, משנ"ב שם ס"ק קמ"ז, שו"ע אבה"ע סי' ו' ס"א וס"ח,
כהן ברכת כהנים
465