שאלה:
תשובה:
יש להבדיל בין ה'מעלית' עצמה - התא שעולה ויורד, לבין הפתחים שבכל קומה, שמובילים אל ומהמעלית, מאחר ותא המעלית עצמו אינו מיועד לשימוש קבוע, אלא רק למעבר בין הקומות, לדעת רוב הפוסקים הוא אינו חייב במזוזה, והחיוב הוא על הפתחים שבכל קומה. בקביעת המזוזה בפתחים אלו, יש לשים לב להבדל במיקום קביעת המזוזה כאשר דלת המעלית היא ללא היכר ציר אלא דלת הזזה. בקומה הראשונה שנכנסים למעלית, יש לשים את המזוזה מצד ימין של הנכנס למעלית, כיוון שחדר המעלית הוא החדר שאליו נכנסים כביכול ודרכו גם נכנסים לבניין. ואילו בשאר הקומות יש לשים את המזוזה מימין היוצא מהמעלית שאז נכנסים לקומה הרצויה. יש אמנם דעה בין פוסקי הדור האחרון, לפיה תא המעלית הוא זה שחייב במזוזה, ולא הפתחים המובילים אליו, הרוצה לחוש לדעה זו, יקבע מזוזה ללא ברכה בתא המעלית, ואז גם קביעת המזוזה בפתחים שבקומות תהיה ללא ברכה.
נכתב ע"י הרב שרגא נתן דהן
מקור: ראה חובת הדר פ"ה סי"א. מנחת שלמה ח"ב ס"ק אות ה, מנחת יצחק חלק ד סצ"ג, שו"ת בצל החכמה ח"ג סי' פ, וכן הוא במעלית שבבית חיינו
מזוזה פתח החייב במזוזה
908