שאלה:
תשובה:
למרות שהשלוה היא חיטה, ברכתה בורא פרי האדמה ובורא נפשות, כיוון שמברכים בורא מיני מזונות על מיני דגן רק כשהם חצויים או מקולפים ומבושלים במים, אך שלוה היא חיטה שלימה ולא עוברת תהליך בישול ולכן ברכתה האדמה ובורא נפשות (אך לכתחילה אין לאכול ממנה כשיעור ברכה אחרונה רק בתוך הסעודה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"א ס"ח
ברכות ברכה ראשונה ברכה אחרונה
371