שאלה:
תשובה:
כן, חלב הוא כמי פירות, כך שאם יש במאפה יותר חלב ממים המאפה יהיה מזונות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ב ס"ז
ברכות ברכה ראשונה
279