שאלה:
תשובה:
אין לעשות קשר בשולי שקית בשבת, ואפילו קשירה אחת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ז ס"ג, שש"כ (מהדורה חדשה) פ"ט סי"ז, פסק"ת שם,
שבת מלאכת קושר
296