שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין לצאת מהמקום שאכל עד שיברך, ואם יצא עליו לחזור למקומו ולברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ט סט"ז
ברכות ברכת המזון
207