שאלה:
תשובה:
אם טעם הלחם מורגש בלביבה, מברכים מזונות. אם טעם הלחם לא מורגש בלביבה, אם רואים את חתיכות הירקות מברכים האדמה ואם החתיכות לא ניכרות מברכים שהכל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ג ס"ב - ג', שם פ"ז סכ"ג - כ"ד
ברכות ברכה ראשונה
168