שאלה:
תשובה:
גם כלי שהיה שייך ליהודי בעבר, כאשר היהודי קונה אותו כעת מגוי - צריך טבילה, ואין זה משנה האם היצרן הוא יהודי או גוי, אלא כלי שהיה בבעלות גוי חייב בטבילה.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: שו"ע יו"ד סי' ק"כ סי"א
כשרות טבילת כלים
1000