שאלה:
תשובה:
מותר להכניס צלחת ריקה כדי לבודד, רק צריך שתהיה יבשה לגמרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ הלכתא רבתא לשבתא בסידור
שבת מלאכת אופה ומבשל
629