שאלה:
תשובה:
במקרה זה שהסרטון לא נעשה בדווקא בשבת, ניתן לראות ולהפיץ אותו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ח ס"א
שבת מעשה שבת
324