שאלה:
תשובה:
כן, ואדרבה, יום הילולא של צדיק הוא יום מסוגל לתחנון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי הלו"מ ח"א עמ' קע"ה
תפילה תחנון הילולא
775