שאלה:
תשובה:
אדמו"ר הזקן מביא שאף שכיום לא מקפידים שלא לשתות משקים מגולים, אבל אין לקדש ביין מגולה (אם כוונת השאלה היא שהבקבוק נפתח אך כוסה בחזרה בכיסוי, אין שום בעיה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ער"ב ס"א
שבת קידוש וסעודה מאכלי סכנה
275