שאלה:
תשובה:
לגבי מקום ההדלקה של הילדים, לשון כ"ק אד"ש: "כדאי ונכון שבפתח חדר הילדים תהיה גם מנורת (והדלקת נר) חנוכה (נוסף לכך שבודאי יסבירו להילדים התוכן והמשמעות דהדלקת נרות חנוכה, בסגנון המובן להם) שעי"ז יתוסף יותר בענין החינוך, הן בנוגע לילדים, שכאשר רואים את מנורת החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם כו', והן בנוגע להחדר "מקדש מעט", ע"ד ומעין ומרמז על חינוך ביהמ"ק בחנוכה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 64
חנוכה מקום ההדלקה חינוך
842