שאלה:
תשובה:
בהתוועדות של יד כסלו תשל"ט, הרבי הורה לנגן ד' בבות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שיחות קודש תשל"ט עמ' 377
שונות
1281