שאלה:
תשובה:
לא צריך לחכות, אפילו שהמלקחיים אינן נקיות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' פ"ט ש"ך ס"ק י"ט
כשרות בשר וחלב המתנה
426