שאלה:
תשובה:
כאשר זקוק לרכב לנסיעה לצורך המועד: מותר לתקנו תיקון פשוט כגון החלפת גלגל וכדומה שיש בהם משום "מעשה הדיוט". אמנם, החלפת צמיג או תיקון מסוג אחר המוגדרים כ"מעשה אומן", יש לעשותם ע"י גוי. כמו כן, אם אי הטיפול ותיקון התקלה באופן מיידי, יגרמו נזק לרכב או הפסד מרובה לבעל הרכב – כגון, שיצטרך להוציא הוצאות מרובות עבור נסיעות וכדומה, מותר לתקנו בחול המועד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סימן תקל"ו ס"א, פסק"ת שם אות א, שש"כ פס"ו אות נט, חול המועד כהלכתו פ"ז, אות עז.
חול המועד עשיית מלאכה
481