שאלה:
תשובה:
מצוה לאכול בשר בקר בכל יום, ומי שאין ידו משגת, או שאינו יכול לאוכלו מטעמי בריאות, יוצא ידי חובה גם בבשר עוף, וגם נשים מצוות בכך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ב"ח סימן תקנ"א, "וגם אין שמחה אלא בבשר בהמה", פסק"ת תקכט, ס"י.
חול המועד שמחת החג אכילת בשר
540