שאלה:
תשובה:
כאשר צריך לקנות דבר לצורך המועד ואין לו כסף מזומן, מותר לכתוב צ'ק וליתנו למוכר, אך טוב יותר לבקש מהמוכר שכתיבת הצ'ק תדחה לאחר המועד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקמ"ה ס"ו ובפסק"ת אות יד,
חול המועד כתיבה
2597