שאלה:
תשובה:
חובה על כל אדם לשתות רביעית יין בכל יום מימי חול המועד, ולכתחילה אין יוצאים ידי חובה זו בשתיית מיץ ענבים. אם אינו אוהב יין או שאין ידו משגת לקנותו, יוצא ידי חובת שמחה בדברים אחרים. נשים פטורות משתיית יין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תקכ"ט, ס"ו - ז'. תורה אור צט,ג. ע"פ פר"ח סימן תפ"ג אודות "יין צימוקים" ש"אינו משמח", וראה בחוה"מ כהלכתו פ"א, סי"א. ובפסק"ת סימן תקכ"ט ס"ט ובהערה 30 שם. פסק"ת תקכ"ט, ס"ט.
חול המועד שמחת החג
1359