שאלה:
תשובה:
ניתן לעשות את הסוכה גם בתוך הבית על ידי הסרת הגג וכדומה, אמנם צריך להיות בקי בדין 'דופן עקומה', כי פעמים רבות כשלא בקיאים בדינים אלו, הרי זה עלול לפגום בכשרות הסוכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק חי"ב עמ' ס"ו
סוכות דפנות הסוכה
491