שאלה:
תשובה:
המסכך מתחת לחוטי כביסה או חוטי חשמל וכדומה סוכתו כשרה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ו ס"ג - י', וראה ספר הלכה למעשה תשרי (בהוצאת המכון) פרק י"ח סט"ו ובעיונים שם אות ו' (אמנם באם תלויים בגדים על חוטי הכביסה אף שאינם פוסלים את הסוכה, אך המחמיר בזה תבוא עליו ברכה, שו"ת מנח"י ח"ח סי' ט')
סוכות בניית הסוכה
1526