שאלה:
תשובה:
אין מנהגנו לעשות רצפה מיוחדת לסוכה, אך אם בונה סוכתו במקום גינה דשא וכדומה, חייב להכין בה כיסוי טוב לקרקע, שלא יכשלו בהשקייה בשבת ויום טוב כיון "שבקושי יוכל להיזהר שלא יפלו לו מיני משקאות על הקרקע".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 65, שו"ע אדה"ז סי' של"ו ס"ט
סוכות קרקע הסוכה
452