שאלה:
תשובה:
מצוות היום העיקרית – היא התענית. ולכן, מי שההליכה לבית הכנסת גורמת לו לחולשה כללית, ובעקבות זאת יתכן שלא יצליח לצום את כל הצום – עליו להישאר בביתו, כדי שיצליח לצום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת חת"ס ח"ו סימן כ"ג.
יום כיפור תענית בית כנסת
312