שאלה:
תשובה:
אין צורך בלחם משנה, כיון שחכמים לא תקנו לחם משנה ליום כיפור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרי"ח סי"ח
יום כיפור חולה לחם משנה
502