שאלה:
תשובה:
אם לאחר שהציצית התכווצה אין בה שיעור של אמה על אמה (48 סנטימטר) אין ללבוש אותה, יש ללבוש ציצית אחרת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סידור אדה"ז הל' ציצית
ציצית בגד החייב בציצית כשרות הציצית
195